Jak vyzrát na ledvinové kameny?

Ledvinové kameny škrtněte ze své stravy

Ledvinové kameny škrtněte ze své stravy.

Vyvážené složení jídelníčků je jedním z předpokladů zdravého a spokojeného života. Co když „spokojenost“ v životosprávě předčí ono „zdraví”? Výsledkem mohou být nejrůznější neduhy, mezi které patří i ledvinové kameny. Dnes rozšířený problém se 70% recidivou, rozhodně ne ale žádná novinka.

Už jádro nejstaršího dochovaného odlitku močového kamene starého 7 000 let tvořila kyselina močová. Jde o konečnou látku vznikající při trávení živočišné bílkoviny a také jednoho z častých viníků ledvinových potíží.

Také dnes jde v případě nadbytku kyseliny močové o jeden z nejrizikovějších faktorů vzniku ledvinových kamenů. Její krystalky totiž mohou v moči tvořit základ budoucích kamenů,“ vysvětluje urolog MUDr. Pavel Drlík.

Co platí na kameny

K nespecifickým rizikovým faktorům ledvinových kamenů řadíme především nízký objem moči a způsob životosprávy, jako je nadbytek živočišných bílkovin a tuků, chronický nedostatek vápníku a vláknin, nedostatek hořčíku a nadužívání alkoholu,“ vyjmenovává doktor Drlík. 

Ke srážení kyseliny močové v krystalky dochází, když je pH moči příliš nízké. To se může stát ve chvíli, kdy jsme v celkové acidobazické nerovnováze způsobené zdravotními problémy, ale lze to také ovlivnit stravou.

Důležitá je úprava pH moči, která je důsledkem vysokobílkovinné stravy velmi kyselá. Vhodnými inhibitory vzniku ledvinových kamenů jsou především citráty a hořčík, které jsou součástí různých preparátů,“ radí doktor Drlík.

Při volbě vhodného prostředku na pomoc v boji s kameny hledejte kromě zmíněných citrátů a hořčíku také bylinku Phyllanthus niruri (Chanca piedra), známou také pod spojením ‚lamač kamenů’. Dosahuje velmi dobrých výsledků v prevenci ledvinových kamenů, důležité je ale vždy dlouhodobé užívání takových preparátů. 

Mezi preventivní a léčebná opatření patří také úprava pitného režimu a dieta s eventuálním využitím farmakoterapie k zabránění nebo omezení recidivy vzniku ledvinových kamenů s ohledem na zjištěnou poruchu,“ uzavírá doktor Drlík.

Leave a Reply